O naší obci

Obec Kozlov a místní část Slavkov

O "vzniku" obce

Samostatná obec vznikla ke dni 1. ledna 2016 na základě zákona č. 15/2015 Sb. (zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů), vyjmutím území z Vojenského výcvikového prostoru Libavá.
Správcem obce do doby konání ustanovující schůze zastupitelstva obce byla ministrem vnitra jmenována Ing. Věra STOJANOVÁ.
Historicky první volby do zastupitelstva obce proběhly dne 16. ledna 2016. Z celkových 227 voličů zapsaných na voličských seznamech se jich voleb zúčastnilo 162. Volební účast byla 71,4%.

Dne 31. května 2017 předal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček do rukou zástupce obce Kozlov dekret, který obec opravňuje k používání obecních symbolů, znaku a vlajky obce.
Více o udělených obecních symbolech.

  

Obec Kozlov leží na okraji Vojenského výcvikového prostoru Libavá u silnice 441 Velký Újezd - Potštát v nadmořské výšce 620 m.n.m.
Místní část Slavkov se nachází u silnice vedoucí z křižovatky Zelený kříž (poblíž obce Kozlov) do Lipníku nad Bečvou v nadmořské výšce 590 m.n.m.


Kozlov (německy Koslau) - z historie

Zdroj: wikipedia.org

Dříve popisována jako zemědělská obec s rozlohou lesů, dnes značně změněna. První písemné zprávy pochází z r. 1324, roku 1548 je Kozlov uváděn jako pustá ves. Po třicetileté válce byl osídlen německými osadníky z bartošovického panství, roku 1794 měl 584 obyvatel a do r. 1883 byl Kozlov osadou Velkého Újezda.
K obci patřila osada Liselsberg (Eliščiná, zal. r. 1793) s vodním mlýnem a samota Kyjanice, kde byla parní pila firmy Losert (založena r. 1892, r. 1920 měla 200 zaměstnanců, zanikla po r. 1945). V obci byla ještě další pila, lesní revír velkostatku Veselíčko, družstvo Konzum (1930), záložna a spolky: hospodářský, dřevodělný, hasičský. Škola byla otevřena r. 1789, od r. 1829 se vyučovalo v nové budově.
V roce 1930 zde stálo 86 domů a žilo 526 obyvatel, dnes asi 280 obyvatel. V roce 1910 byla obnovena kaplička nad blízkým pramenem Odry, současný přístřešek vybudovaly VLS Lipník n. Bečvou a je přístupný z Kozlova po červené turistické značce. V obci stojí kostel sv. Josefa z r. 1927, který byl v nedávné době opraven.


Slavkov (německy Schlock) - z historie

Zdroj: wikipedia.org

Slavkov se poprvé písemně připomíná roku 1447, kdy patřil ke hradu Helfštýn. Písemné prameny z počátku 20.století uvádějí Slavkov jako zemědělskou horskou obec s místními řemesly, tehdy byly v obci 2 hostince, záložna (1902), zemědělský a včelařský spolek. Škola působila v obci od roku 1815, roku 1862 shořela při velkém požáru a nová školní budova byla postavena roku 1905.
První zmínka o duchovní správě pochází z roku 1592, farní kostel Františka Serafínského z roku 1763 měl 2 zvony, 2 oltáře a stál uprostřed hřbitova. Po roce 1965 byl kostel „upraven“ na kulturní dům. V roce 1900 měla obec 373 obyvatel, v roce 1930 zde stálo 63 domů a žilo 309 obyvatel. Slavkov zanikl po roku 1950 a původní zástavba byla zbořena kromě kostela a školy. Obec byla obnovena v roce 1965 jako vesnice ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá.
Zajímavost na závěr: Obec měla od roku 1710 vlastní pečeť. Je kruhová o průměru 22 mm, v pečetním poli (kromě nápisů) je kalich, z něhož vyrůstají tři drobná kvítka. Používala se přibližně do počátku 20. století.