Přehled poskytnutých informací

Jak získat informace?

 

Informace lze získat na obecním úřadě ústní či písemnou formou (na webu obce je formulář ke stažení), žádost lze podat i volnou formou s uvedením požadovaných údajů.
Písemné podání žádosti o informace či stížnosti, návrhu, podnětu či jiného dožádání (dále jen "žádosti") lze učinit osobně na podatelně obecního úřadu, kde bude příjem potvrzen, dále prostřednictvím pošty nebo elektronicky na adrese podatelny – podatelna@obeckozlov.cz.
Rozhodnutí lze obdržet prostřednictvím pošty nebo osobně na obecním úřadě po předchozí dohodě s pracovníkem úřadu.
Vyřizování žádostí se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle Sazebníku úhrad za poskytování informací.

OZNAČENÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE A ODPOVĚDI
ŽÁDOST
ODPOVĚĎ
Žádost: Č.j. 05/INF/2024,    Přijato: 28.02.2024/osobní podání
Odpověď: Č.j. KO/016/st/2024,   Odesláno: 04.03.2024/DS
Žádost: Č.j. 04/INF/2024,    Přijato: 19.02.2024/DS
Odpověď: Č.j. KO/015/st/2024,   Odesláno: 21.02.2024/DS
Žádost: Č.j. 03/INF/2024,    Přijato: 10.01.2024
Odpověď: Č.j. KO/008/st/2024,   Odesláno: 24.01.2024
Žádost: Č.j. 02/INF/2024,    Přijato: 10.01.2024
Odpověď: Č.j. KO/007/st/2024,   Odesláno: 23.01.2024
Žádost: Č.j. 01/INF/2024,    Přijato: 27.12.2023
Odpověď: Č.j. KO/001/st/2024,   Odesláno: 05.01.2024
Žádost: Č.j. 03/INF/2023,    Přijato: 27.07.2023
Odpověď: Č.j. KO/035/st/2023,   Odesláno: 07.08.2023
Žádost: Č.j. 02/INF/2023,    Přijato: 22.05.2023
Odpověď: Č.j. KO/014/st/2023,   Odesláno: 05.06.2023
Žádost: Č.j. 01/INF/2023,    Přijato: 30.01.2023
Odpověď: Č.j. KO/009/st/2023,   Odesláno: 14.02.2023
Žádost: Č.j. 02/INF/2022,    Přijato: 18.11.2022
Odpověď: Č.j. KO/025/st/2022,   Odesláno: 15.12.2022
Žádost: bez záznamu,    Přijato: 18.05.2022
Odpověď: Č.j. KO/008/st/2022,   Odesláno: 30.05.2022
Žádost: bez záznamu,    Přijato: 17.01.2020
Odpověď: Č.j. KO/001/info/2020,   Odesláno: 11.02.2020
Žádost: Č.j. 8811/2019,   Přijato: 19.08.2019/DS
Odpověď: Č.j. AD-005-Kř-2019,   Odesláno: 21.08.2019
Žádost: Č.j. bez záznamu,   Přijato: 13.06.2018
Odpověď: Č.j. KO/022/st/2018,   Odesláno: 25.06.2018
Žádost: Č.j. KO/390/KŘ/2017,   Přijato: 16.08.2017/DS
Odpověď: Č.j. KO/0094/st/2017,   Odesláno: 29.08.2017
Žádost: Č.j. KO/338/KŘ/2017,   Přijato: 05.07.2017/DS
Odpověď: Č.j. KO/0081/st/2017,   Odesláno: 12.07.2017/DS
Žádost: Č.j. KO/179/KŘ/2017,   Přijato: 23.03.2017
Odpověď: Č.j. KO/0061/st/2017,   Odesláno: 06.04.2017
Žádost: Č.j. KO/178/KŘ/2017,   Přijato: 23.03.2017
Odpověď: Č.j. KO/0062/st/2017,   Odesláno: 05.04.2017
Žádost: Č.j. KO/056/KŘ/2017,   Přijato: 23.01.2017
Dopl. info: Č.j. KO/0056/st/2017,   Odesláno: 28.03.2017/DS
a rozhodnutí o částečném odmítnutí
č.j. KO/0058/st/2017,   Odesláno: 30.03.2017/DS
Žádost: Č.j. KO/053/KŘ/2017,   Přijato: 23.01.2017
Dopl. odpověď: Č.j. KO/0051/st/2017,   Odesláno: 20.03.2017
a rozhodnutí o částečném odmítnutí
č.j. KO/0052/st/2017,   Odesláno: 20.03.2017
Žádost: Č.j. KO/145/KŘ/2017,   Přijato: 06.03.2017
Odpověď: Č.j. KO/0049/st/2017,   Odesláno: 20.03.2017
a rozhodnutí o částečném odmítnutí
č.j. KO/0050/st/2017,   Odesláno: 20.03.2017
Žádost: Č.j. KO/149/KŘ/2017,   Přijato: 09.03.2017
Odpověď: rozhodnutí o odmítnutí
č.j. KO/0047/st/2017,   Odesláno: 14.03.2017
Žádost: Č.j. KO/133/KŘ/2017,   Přijato: 28.02.2017
Odpověď: Č.j. KO/0045/st/2017,   Odesláno: 15.03.2017
a rozhodnutí o částečném odmítnutí
č.j. KO/0046/st/2017,   Odesláno: 14.03.2017
Žádost: Č.j. KO/120/KŘ/2017,   Přijato: 21.02.2017
Odpověď: Č.j. KO/0041/st/2017,   Odesláno: 06.03.2017
Žádost: Č.j. KO/104/KŘ/2017,   Přijato: 09.02.2017
Odpověď: Č.j. KO/0037/st/2017,   Odesláno: 21.02.2017
Žádost: Č.j. KO/101/KŘ/2017,   Přijato: 07.02.2017
Odpověď: Č.j. KO/0036/st/2017,   Odesláno: 21.02.2017
Žádost: Č.j. KO/086/KŘ/2017,   Přijato: 01.02.2017
Odpověď: Č.j. KO/0033/st/2017,   Odesláno: 15.02.2017
Žádost: Č.j. KO/085/KŘ/2017,   Přijato: 01.02.2017
Odpověď: Č.j. AD/0034/st/2017,   Odesláno: 15.02.2017
Žádost: Č.j. KO/084/KŘ/2017,   Přijato: 31.01.2017
Odpověď: Č.j. KO/0032/st/2017,   Odesláno: 15.02.2017
Žádost: Č.j. KO/075/KŘ/2017,   Přijato: 26.01.2017
Odpověď: Č.j. KO/0031/st/2017,   Odesláno: 09.02.2017
Žádost: Č.j. KO/074/KŘ/2017,   Přijato: 26.01.2017
Odpověď: Č.j. KO/0030/st/2017,   Odesláno: 09.02.2017
Žádost: Č.j. KO/063/KŘ/2017,   Přijato: 23.01.2017
Odpověď: Č.j. KO/0026/st/2017,   Odesláno: 04.02.2017
Žádost: Č.j. KO/060/KŘ/2017,   Přijato: 23.01.2017
Odpověď: Č.j. KO/0025/st/2017,   Odesláno: 04.02.2017
Žádost: Č.j. KO/059/KŘ/2017,   Přijato: 23.01.2017
Odpověď: Č.j. KO/0024/st/2017,   Odesláno: 04.02.2017
Žádost: Č.j. KO/058/KŘ/2017,   Přijato: 23.01.2017
Odpověď: Č.j. KO/0023/st/2017,   Odesláno: 04.02.2017
Žádost: Č.j. KO/056/KŘ/2017,   Přijato: 23.01.2017
Odpověď: Č.j. KO/0022/st/2017,   Odesláno: 03.02.2017/DS
Žádost: Č.j. KO/055/KŘ/2017,   Přijato: 23.01.2017
Odpověď: Č.j. KO/0027/st/2017,   Odesláno: 04.02.2017
Žádost: Č.j. KO/053/KŘ/2017,   Přijato: 23.01.2017
Odpověď: Č.j. KO/0021/st/2017,   Odesláno: 04.02.2017
Žádost: Č.j. KO/057/KŘ/2017,   Přijato: 23.01.2017
Odpověď: Č.j. KO/0020/st/2017,   Odesláno: 04.02.2017
Žádost: Č.j. KO/054/KŘ/2017,   Přijato: 23.01.2017
Odpověď: Č.j. KO/0018/st/2017,   Odesláno: 04.02.2017
Žádost: Č.j. KO/052/KŘ/2017,   Přijato: 23.01.2017
Odpověď: Č.j. KO/0019/st/2017,   Odesláno: 04.02.2017
Žádost: Č.j. KO/043/KŘ/2017,   Přijato: 16.01.2017
Odpověď: Č.j. KO/0015/st/2017,   Odesláno: 29.01.2017
Žádost: Č.j. KO/042/KŘ/2017,   Přijato: 16.01.2017
Odpověď: Č.j. KO/0014/st/2017,   Odesláno: 29.01.2017
Žádost: Č.j. KO/733/KŘ/2016,   Přijato: 28.12.2016
Odpověď: Č.j. KO/004/st/2017,   Odesláno: 10.01.2017
Žádost: Č.j. KO/732/KŘ/2016,   Přijato: 28.12.2016
Odpověď: Č.j. KO/003/st/2017,   Odesláno: 10.01.2017
Žádost: Č.j. KO/731/KŘ/2016,   Přijato: 28.12.2016
Odpověď: Č.j. KO/002/st/2017,   Odesláno: 10.01.2017
Žádost: Č.j. KO/659/KŘ/2016,   Přijato: 15.11.2016
Odpověď: Č.j. KO/0016/st/2016,   Odesláno: 08.12.2016
Žádost: Č.j. KO/646/KŘ/2016,   Přijato: 11.11.2016
Odpověď: Č.j. KO/0015/st/2016,   Odesláno: 15.11.2016