Archiv aktualit

SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR, z.s.

Publikováno 14. dubna 2023

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

>>> INFO o SMS ČR, z.s. <<<


MaS Bystřička - Projekt "PRO KAŽDÉHO"

Publikováno 27. března 2023

V uplynulých dnech paní Zuzana Fojtíková (komunitní pracovník obce Kozlov, Slavkov) předala náhodně osloveným občanům Kozlova a Slavkova informace k činnosti Místní akční skupiny Bystřička. Součástí materiálu byl i dotazník zaměřený na zlepšení života v obci Kozlov a Slavkov. Současně byl proveden sběr kontaktních údajů (číslo telefonu) k následnému zasílání informací o dění v obci formou krátkých SMS zpráv. Občané, kteří nebyli kontaktování, si mohou dokumenty vyzvednout na Obecním úřadě Kozlov, nebo stáhnout níže.
Vyplněním dotazníku můžete přispět ke zlepšení života v naší obci.
V případě zájmu o zasílání SMS zpráv, lze jednoduše požádat volnou formou na adresu: zuzana-fojtikova@seznam.cz
Vyplněný dotazník můžete předat zastupitelům obce, do schránky Obecního úřadu, nebo zaslat na e-mail: zuzana-fojtikova@seznam.cz
Děkujeme Vám za spolupráci, společně se můžeme snažit o lepší život v naší obci.

>>> MaS Bystřička - info <<<
>>> Dotazník občanům obce <<<


ČLOVĚK V TÍSNI - PŘÍSPĚVĚK NA BYDLENÍ

Publikováno 20. února 2023

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ Nezvládáte platit účty za bydlení, například nájem, energie, vodu?
Stát nabízí pomoc v podobě příspěvku na bydlení.


SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Publikováno 7. prosince 2022

Informujeme občany obce, ža na obecním úřadu je k nahlédnutí (v úředních hodinách) odpověď Ministerstva obrany ČR na stížnost obce Kozlov související s vojenským výcvikem konaným v obci a v jejím nejbližším okolí.


MPSV - JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK NA DÍTĚ

Publikováno 10. srpna 2022

Informace k jednorázovému příspěvku na dítě v přiložených souborech.

Průvodní dopis MPSV-INFO
MPSV-postup žádosti o jednorázový příspěvek na dítě


REKONDIČNÍ CVIČENÍ s prvky jógy

Publikováno 26. října 2022


STŘELBA V OBCI DNE 6.7.2022

Aktualizováno 24. srpna 2022

Ve státní svátek, dne 6. července 2022, byla slyšet v nočních hodinách z bývalých kasáren intenzivní střelba. Vedení obce Kozlov se proto rozhodlo situaci řešit dopisem ministryni obrany. Úplný text dopisu a reakci MO ČR naleznete v odkazech níže.

>>> DOPIS MINISTRYNI OBRANY <<<
>>> REAKCE MO NA STÍŽNOST <<<


Osvědčení o úspoře emisí

Publikováno 8. června 2021

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, občané obce Kozlov ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Má to smysl, třiďte odpad!

>>> Osvědčení o úspoře emisí - Kozlov <<<


PRÁCE A BRIGÁDY v okolí Olomouce

Publikováno 5. května 2021

Regionální adresář zaměstnavatelů Olomoucka s aktuální nabídkou volných pracovních pozic a s podporou velké olomoucké facebookové skupiny. Pracovní nabídky v olomouckém regionu / Olomouc, Dub nad Moravou, Moravský Beroun, Náměšť na Hané, Šternberk, Uničov, Velká Bystřice, Velký Újezd a okolní obce.

Přejít na PRÁCE A BRIGÁDY OLOMOUC


MOBILNÍ HOSPIC - Strom života

Publikováno 11. března 2021

Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně nemocné v kriticky přetížených nemocnicích? Zákaz návštěv, bezmoc a strach, že už se nikdy neuvidíte a možná se ani nestihnete rozloučit, může potkat každého z nás. Více info v přiloženém souboru níže.

>>> STROM ŽIVOTA <<<


OZNÁMENÍ - MÍSTNÍ POPLATKY

Publikováno 1. července 2020

Obecní úřad Kozlov upozorňuje občany obce o skutečnostech souvisejících s místními poplatky. Bližší informace naleznete v přiloženém souboru níže.

>>> OZNÁMENÍ - MÍSTNÍ POPLATKY <<<


HASIČI RADÍ - průjezdnost a parkování

Publikováno 3. září 2019

HZS Olom. kraje v rámci projektu "Hasičův rok" zasílá rady na měsíc září. Tentokrát na téma "Parkování aut a průjezdnost složek IZS".

>>> HZS - základní informace <<<
>>> HZS - rozšířené informace <<<


DROBNÉ OPRAVY související s užíváním bytu

Publikováno 19. listopadu 2018

Informace občanům obce (nájemcům obecních bytů/domů), týkající se běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním bytu. Tato problematika je řešena v Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., ze dne 27.11. 2015.
Obec Kozlov, jakožto vlastník obecních bytů, vydal k této problematice dokument Pravidla přidělování, užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví obce Kozlov, který naleznete zde na webu v sekci Vyhlášky a nařízení / Ostatní dokumenty.


BOHEMIE - olomoucká domácí péče

Publikováno 21. února 2019

Realizujeme projekt na území MAS Bystřičky, jehož cílem je poskytnout podporu a péči všem osobám, které pečují o své blízké v těžké životní situaci a stali se tak neformálními pečovateli. Podpora probíhá v domácnosti neformálních pečovatelů v případě individuální podpory, ale také formou seminářů s odborníky a internetové poradny.

>>> BOHEMIE-ODP leták <<<


CESTOVÁNÍ SE SLEVOU 75%

Publikováno 15. ledna 2020

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje nabízí občanům slevu na jízdném ve výši 75%. Podmínkou je účast na testování nové mobilní aplikace MobilOK. Podrobnosti zájemci najdou na webu koordinátora KIDSOK viz odkaz níže.

>>> Web koordinátora KIDSOK <<<


CHARITA Olomouc

Publikováno 14. srpna 2018

Charita Olomouc nabízí pomoc seniorům a dospělým, kteří vzhledem ke svému věku, chronickému onemocnění nebo zdravotnímu postižení potřebují pomoc druhé osoby.
Charita Olomouc, středisko sv. Alžběty, pro lidi s tělesným handicapem nabízí pozici pečovatelky na dohodu o provedení práce v obcích Velká Bystřice a Tršice.

>>> CHARITA - nabídka pomoci <<<
>>> CHARITA - nabídka práce <<<


NABÍDKA NÁJEMNÍHO BYDLENÍ - KONICE

Publikováno 19. června 2019

Společnost Millenia partners a.s. nabízí nájemní bydlení v Bytovém domě KODUS v Konici. V komunitním domě se nachází 24 nových malometrážních bezbariérových bytových jednotek s výměrou do 45 m2 a nájemné činí 57,- Kč/m2. Více info a kontakt v přiloženém souboru. Nabídka je platná pouze pro seniory starší 60-ti let.

>>> KODUS KONICE <<<


Osvědčení o úspoře emisí

Publikováno 8. června 2017

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, občané obce Kozlov ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Má to smysl, třiďte odpad!

>>> Osvědčení o úspoře emisí - Kozlov <<<


KOMUNÁLNÍ SYMBOLY OBCE

Publikováno 1. června 2017

Znak a vlajka  obce KozlovDne 31. května 2017 předal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček do rukou zástupce obce Kozlov dekret, který obec opravňuje k používání obecních symbolů, znaku a vlajky obce. Více o symbolech.


INFORMACE KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Publikováno 14. ledna 2017

V souvislosti s individuálními nálezy uhynulých ptáků Krajská veterinární správa SVS pro Olomoucký kraj zveřejňuje v odkazech níže informace k likvidaci nálezů uhynulých zvířat.

>>> Informace veterinární zákon <<<
>>> Seznam subjektů pro odchyt a sběr <<<


Vznik obce Kozlov s místní částí Slavkov

Publikováno 1. ledna 2016

Samostatná obec vznikla ke dni 1. ledna 2016 na základě zákona č. 15/2015 Sb. (zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů), vyjmutím území z Vojenského výcvikového prostoru Libavá.