Archiv aktualit

INFORMACE OBČANŮM - MÍSTNÍ POPLATKY

Publikováno 14. prosince 2017

Místní poplatky!!! POZOR !!! Dnem 1. ledna 2018 vstupují v platnost OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY o místním poplatku ze psů (OZV č. 1/2017), o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kozlov (OZV č. 2/2017) a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (OZV č. 3/2017). Uvedené vyhlášky naleznete v sekci "Vyhlášky a nařízení, ...".
Dovolujeme si tímto upozornit občany obce na termín jejich ohlašovací povinnosti a splatnosti poplatků.
Místní poplatek ze psů:
- ohlašovací povinnost i splatnost nejpozději do 15. března 2018
Místní poplatek za likvidaci komunálních odpadů:
- ohlašovací povinnost i splatnost nejpozději do 15. května 2018


!!! POZOR !!! Změna jízdních řádů

Publikováno 6. prosince 2017

!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!! Od 1. ledna 2018 dochází k přečíslování linek autobusové dopravy a s tím související změně jízdních řádů. Na webových stránkách Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje naleznete podrobnější informace. V odkazech pod textem naleznete jízdní řády linek týkajících se naší obce.

>>> Linka 891344 / Olomouc-Velký Újezd-Potštát a zpět <<<
>>> Linka 920515 / Přerov-Velký Újezd-Kozlov a zpět <<<
>>> Linka 920519 / Lipník-Bohuslávky-Slavkov a zpět <<<
>>> Linka 920520 / Lipník-Podhoří-Lipník <<<


Osvědčení o úspoře emisí

Publikováno 8. června 2017

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, občané obce Kozlov ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Má to smysl, třiďte odpad!

>>> Osvědčení o úspoře emisí - Kozlov <<<


KOMUNÁLNÍ SYMBOLY OBCE

Publikováno 1. června 2017

Znak a vlajka  obce KozlovDne 31. května 2017 předal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček do rukou zástupce obce Kozlov dekret, který obec opravňuje k používání obecních symbolů, znaku a vlajky obce. Více o symbolech.


NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Publikováno 21. května 2017

Ilustrační obrázekDne 20. května 2017 občané Kozlova a Slavkova opět volili členy zastupitelstva obce. Volební místnosti ve dvou volebních okrscích se otevřely v 07:00 hodin a zůstaly pro voliče otevřeny do 22:00 hodin.
Podrobné výsledky voleb do zastupitelstva obce naleznete na úřední desce.


INFORMACE KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Publikováno 14. ledna 2017

V souvislosti s individuálními nálezy uhynulých ptáků Krajská veterinární správa SVS pro Olomoucký kraj zveřejňuje v odkazech níže informace k likvidaci nálezů uhynulých zvířat.

>>> Informace veterinární zákon <<<
>>> Seznam subjektů pro odchyt a sběr <<<


Vlakem, autobusem i tramvají na jednu jízdenku

Publikováno 29. srpna 2016

Od září je možné díky jízdence IDSOK pohodlněji a výhodněji cestovat veřejnou dopravou v Olomouckém kraji. V odkazech pod článkem naleznete tiskovou zprávu Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje „Vlakem, autobusem i tramvají na jednu jízdenku“, včetně informačního letáku.
>>> Tisková zpráva <<<
>>> Informační leták <<<


Vznik obce Kozlov s místní částí Slavkov

Publikováno 1. ledna 2016

Samostatná obec vznikla ke dni 1. ledna 2016 na základě zákona č. 15/2015 Sb. (zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů), vyjmutím území z Vojenského výcvikového prostoru Libavá.