Archiv aktualit

LEKCE JÓGY

Publikováno 25. září 2023

Obec Kozlov s místní částí Slavkov zve občany na LEKCE JÓGY. Začínáme 4. října 2023 v 17:30 hod ve společenské místnosti obecního úřadu (1. patro).PLAKÁT AKCE - KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ
KLIKNI NA OBRÁZEK PRO VÍCE INFO


NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC - MRB

Publikováno 7. září 2023

NABÍDKA MRB - KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ


Bystřička, o.p.s. - OZNÁMENÍ

Publikováno 5. září 2023

Bystřička, o.p.s. v rámci svého "Projektu pro každého" vyhlašuje výzvu k předkládání mini projektů ...
KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ

Máte volný čas, který byste rádi využili smysluplně? Umíte něco, co byste rádi předali dál? Potkáváte rádi nové lidi na zajímavých akcích?
ZKUSTE TO S NÁMI...
KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ


SROVNÁNÍ CEN PLYNU V LETECH 2021 a 2022

Publikováno 2. května 2023

Vážení občané, vzhledem k množícím se dotazům na ceny plynu v uplynulých dvou letech, zveřejňujeme přehledné tabulky v odkazech níže.

     >>>PLYN 2021<<<      >>PLYN 2022<<<


"PROJEKT PRO KAŽDÉHO" - POMOC OBČANŮM

Aktualizováno 17. května 2023

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ Potřebujete využít služeb sociálního pracovníka, nebo pracovníka v sociálních službách? Například využít jeho pomoci při podání žádosti o příspěvek na bydlení?
Služby pracovníka v sociálních službách jsou dostupné občanům obce na Obecním úřadě Kozlov každý lichý týden v úterý od 10:30 do 12:00 hod.

>>> PROJEKT PRO KAŽDÉHO - přímo na OÚ Kozlov <<<
>>> PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ - seznam dokumentů <<<


OZNÁMENÍ - OTEVŘENÍ OBCHODU

Publikováno 22. července 2023

OZNÁMENÍ - KLIKNI PRO OTEVŘENÍ Obec Kozlov oznamuje občanům, že dnem 1. srpna 2023 otevírá obchod s potravinami a drogistickým zbožím. Bližší informace získáte po kliknutí na banner nad tímto textem.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU a pevně věříme, že budete s touto službou spokojeni.


Osvědčení o úspoře emisí 2022

Publikováno 24. července 2023

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, občané obce Kozlov ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Má to smysl, třiďte odpad!

>>> Osvědčení o úspoře emisí - Kozlov <<<


SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR, z.s.

Publikováno 14. dubna 2023

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

>>> INFO o SMS ČR, z.s. <<<


MaS Bystřička - Projekt "PRO KAŽDÉHO"

Publikováno 27. března 2023

V uplynulých dnech paní Zuzana Fojtíková (komunitní pracovník obce Kozlov, Slavkov) předala náhodně osloveným občanům Kozlova a Slavkova informace k činnosti Místní akční skupiny Bystřička. Součástí materiálu byl i dotazník zaměřený na zlepšení života v obci Kozlov a Slavkov. Současně byl proveden sběr kontaktních údajů (číslo telefonu) k následnému zasílání informací o dění v obci formou krátkých SMS zpráv. Občané, kteří nebyli kontaktování, si mohou dokumenty vyzvednout na Obecním úřadě Kozlov, nebo stáhnout níže.
Vyplněním dotazníku můžete přispět ke zlepšení života v naší obci.
V případě zájmu o zasílání SMS zpráv, lze jednoduše požádat volnou formou na adresu: zuzana-fojtikova@seznam.cz
Vyplněný dotazník můžete předat zastupitelům obce, do schránky Obecního úřadu, nebo zaslat na e-mail: zuzana-fojtikova@seznam.cz
Děkujeme Vám za spolupráci, společně se můžeme snažit o lepší život v naší obci.

>>> MaS Bystřička - info <<<
>>> Dotazník občanům obce <<<


ČLOVĚK V TÍSNI - PŘÍSPĚVĚK NA BYDLENÍ

Publikováno 20. února 2023

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ Nezvládáte platit účty za bydlení, například nájem, energie, vodu?
Stát nabízí pomoc v podobě příspěvku na bydlení.


SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Publikováno 7. prosince 2022

Informujeme občany obce, ža na obecním úřadu je k nahlédnutí (v úředních hodinách) odpověď Ministerstva obrany ČR na stížnost obce Kozlov související s vojenským výcvikem konaným v obci a v jejím nejbližším okolí.


MPSV - JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK NA DÍTĚ

Publikováno 10. srpna 2022

Informace k jednorázovému příspěvku na dítě v přiložených souborech.

Průvodní dopis MPSV-INFO
MPSV-postup žádosti o jednorázový příspěvek na dítě


REKONDIČNÍ CVIČENÍ s prvky jógy

Publikováno 26. října 2022


STŘELBA V OBCI DNE 6.7.2022

Aktualizováno 24. srpna 2022

Ve státní svátek, dne 6. července 2022, byla slyšet v nočních hodinách z bývalých kasáren intenzivní střelba. Vedení obce Kozlov se proto rozhodlo situaci řešit dopisem ministryni obrany. Úplný text dopisu a reakci MO ČR naleznete v odkazech níže.

>>> DOPIS MINISTRYNI OBRANY <<<
>>> REAKCE MO NA STÍŽNOST <<<


HASIČI RADÍ - průjezdnost a parkování

Publikováno 3. září 2019

HZS Olom. kraje v rámci projektu "Hasičův rok" zasílá rady na měsíc září. Tentokrát na téma "Parkování aut a průjezdnost složek IZS".

>>> HZS - základní informace <<<
>>> HZS - rozšířené informace <<<


KOMUNÁLNÍ SYMBOLY OBCE

Publikováno 1. června 2017

Znak a vlajka  obce KozlovDne 31. května 2017 předal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček do rukou zástupce obce Kozlov dekret, který obec opravňuje k používání obecních symbolů, znaku a vlajky obce. Více o symbolech.


Vznik obce Kozlov s místní částí Slavkov

Publikováno 1. ledna 2016

Samostatná obec vznikla ke dni 1. ledna 2016 na základě zákona č. 15/2015 Sb. (zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů), vyjmutím území z Vojenského výcvikového prostoru Libavá.