Obecně závazné vyhlášky a nařízení

NÁZEV
OBSAHUJE INFORMACE
PLATNOST OD
DOKUMENTOstatní dokumenty

NÁZEV
PLATNOST OD
DOKUMENT
Sazebník úhrad za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.
09.03.2017
Směrnice obce Kozlov č.6
(k vedení účetnictví)
26.10.2016
Směrnice obce Kozlov č.5
(inventarizace majetku a závazků)
30.09.2016
Směrnice obce Kozlov č.4
(pro účtování DPH)
01.08.2016
Směrnice obce Kozlov č.3
(k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu)

ZRUŠENA!!! Od 1.10.2016 se obec Kozlov řídí novým zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
02.06.2016
Rozklikávací rozpočet obce Kozlov na webu
02.06.2016
Pravidla přidělování, užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví obce Kozlov (včetně příloh)
26.09.2017
Směrnice obce Kozlov č.2
(upravující oběh účetních dokladů)
21.04.2016
Směrnice obce Kozlov č.1
(pro poskytování a účtování cestovních náhrad a používání cestovních příkazů na pracovní cestě)
21.04.2016
Jednací řád zastupitelstva obce
21.04.2016