Elektronická úřední deska 2021

Umístění úřední desky

 

Listinná úřední deska Obecního úřadu Kozlov se nachází na vývěsním místě vedle budovy Obecního úřadu v Kozlově.
Dokumenty jsou vyvěšovány také na informačních vývěskách vedle obchodu u kasáren Kozlov a na budově bývalého obchodu v místní části Slavkov (toto nejsou oficiální listinné úřední desky Obecního úřadu Kozlov).

DOKUMENT
VYVĚŠENO OD
VYVĚŠENO DO
NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOZLOV NA ROK 2022
[NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOZLOV NA ROK 2022]
24.11.2021
ZÁMĚR OBCE KOZLOV na prodej nemovitostí - pozemků p.č. 68, 90/18 a 99/5
[ZÁMĚR PRODEJE NEMOVITOSTÍ]
23.11.2021
09.12.2021
NÁVRH ROZPOČTU SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA NA ROK 2022
[NÁVRH ROZPOČTU MRB 2022]
22.11.2021
ZÁMĚR OBCE KOZLOV na pronájem nebytových prostor souvisejících s provozem obchodu Slavkov
[ZÁMĚR PRONÁJMU OBCHODU]
16.11.2021
05.12.2021
ZÁMĚR OBCE KOZLOV na pronájem nebytových prostor souvisejících s provozem restaurace
[ZÁMĚR PRONÁJMU RESTAURACE]
16.11.2021
05.12.2021
ZÁMĚR OBCE KOZLOV na pacht pozemků souvisejících s provozem restaurace
[ZÁMĚR PACHTU RESTAURACE]
16.11.2021
05.12.2021
ZÁMĚR OBCE KOZLOV na uzavření nové smlouvy o pachtu zemědělských pozemků
[ZÁMĚR PACHTU ZP]
16.11.2021
05.12.2021
ZÁMĚRY OBCE KOZLOV na prodloužení pronájmů nebytových prostor - garáží
[PRODL. PRONÁJMU G2] [PRODL. PRONÁJMU G3] [PRODL. PRONÁJMU G4] [PRODL. PRONÁJMU G5] [PRODL. PRONÁJMU G6]
15.11.2021
05.12.2021
ZÁMĚRY OBCE KOZLOV na prodloužení pachtovních smluv pozemků (jejich částí)
[PRODL. PACHT 91/1/986,5] [PRODL. PACHT 91/6/3000] [PRODL. PACHT 91/25/190] [PRODL. PACHT 93/2/221] [PROD. PACHT 94, 87/3/948,2] [PRODL. PACHT 94/247,3] [PRODL. PACHT 646/3/90] [PRODL. PACHT 646/3/I.]
15.11.2021
05.12.2021
ZÁMĚRY OBCE KOZLOV na pronájem nebytových prostor - garáží
[ZÁMĚR NA PRONÁJEM G1] [ZÁMĚR NA PRONÁJEM PL.GAR.]
15.11.2021
05.12.2021
POZVÁNKA na V. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 11.11.2021
[POZVÁNKA]
04.11.2021
20.11.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (oprava komunikace Slavkov - Loučka))
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA]
01.11.2021
OPIS výsledků hlasování - VOLBY PS PČR 2021
[OPIS VÝSLEDKŮ - VOLBY 2021]
11.10.2021
OZNÁMENÍ o době a místě konání VOLEB 2021
[VOLBY 2021]
20.09.2021
POZVÁNKA na I. zasedání okrskových volebních komisí dne 15. září 2021
[POZVÁNKA OVK]
10.09.2021
01.10.2021
POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 16. září 2021
[POZVÁNKA]
08.09.2021
25.09.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA]
25.08.2021
PRODLOUŽENÍ ÚPLNÉ UZAVÍRKY SILNICE II/441 do 14. září 2021
[PRODLOUŽENÍ UZAVÍRKY SILNICE II/441]
23.08.2021
15.09.2021
ZÁMĚR OBCE KOZLOV na prodej nemovitosti Kozlov č.p. 1001
[ZÁMĚR NA PRODEJ KOZLOV č.p. 1001]
18.08.2021
08.09.2021
VOLBY 2021 informace o počtu a sídlech volebních okrsků a stanovení minimálního počtu členů OVK
[VOLBY 2021]
02.08.2021
POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 22. července 2021
[POZVÁNKA]
14.07.2021
31.07.2021
OZNÁMENÍ o omezení provozu Obecního úřadu Kozlov
[OZNÁMENÍ OÚ]
07.07.2021
31.07.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA]
22.06.2021
OZNÁMENÍ o zveřejnění Závěrečného účtu obce Kozlov za rok 2020
[OZNÁMENÍ ZÚ 2020]
21.06.2021
ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE II/441 Velký Újezd - Potštát
[ÚPLNÁ UZAVÍRKA]
21.06.2021
31.08.2021
ZÁMĚR OBCE KOZLOV na pronájem nebytových prostor Kozlov, Slavkov č.p. 1201
[ZÁMĚR NA PRONÁJEM NP]
09.06.2021
25.06.2021
ZÁMĚR OBCE KOZLOV na pacht pozemku p.č. 263
[ZÁMĚR NA PACHT POZEMKU]
09.06.2021
25.06.2021
ZÁVĚREČNÝ ÚČET Sdružení obcí Mikroregionu Bystřička za rok 2020
[ZÚ MRB 2020]    [MRB - VÝKAZ FIN]    [MRB - ROZVAHA 2020]    [MRB - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT]    [MRB - PŘEZKUM]
01.06.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA]    [NÁVRH OOP NPP LABE]    [NÁVRH OOP NPP DUNAJE]    [NÁVRH OOP NPP ODRY]    [SEZNAM OBCÍ-POVODÍ]
31.05.2021
POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 31. května 2021
[POZVÁNKA]
20.05.2021
06.06.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území
[VV - AKTUALIZACE č.4/ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE]
17.05.2021
02.07.2021
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Kozlov za rok 2020
[NÁVRH ZÚ 2020]
03.05.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Daň z nemovitých věcí na rok 2021
[VV - DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 2021]
23.04.2021
ZÁMĚR OBCE KOZLOV na prodej nemovitostí Kozlov č.p. 1052 a č.p. 1056
[ZÁMĚR NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ]
23.04.2021
10.05.2021
ZÁMĚR OBCE KOZLOV na prodej části pozemku p.č. 93/11
[ZÁMĚR NA PRODEJ ČÁSTI POZEMKU]
23.04.2021
10.05.2021
NÁVRH ROZPOČTU Sdružení obcí střední Moravy na rok 2021
[NÁVRH ROZPOČTU SOSM 2021]
09.03.2021
24.03.2021
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ hospodaření Sdružení obcí střední Moravy za rok 2020
[ZPRÁVA O PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ SOSM 2020]
09.03.2021
24.03.2021
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Sdružení obcí střední Moravy za rok 2020
[NÁVRH ZÚ SOSM 2020]
09.03.2021
24.03.2021
POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 10. března 2021
[POZVÁNKA]
03.03.2021
20.03.2021
OZNÁMENÍ o změně úředních hodin obecního úřadu od 23.12.2020
[OZNÁMENÍ ÚŘEDNÍ HODINY]
04.01.2021
OZNÁMENÍ rozpočet obce Kozlov na rok 2021 /viz archiv/
[OZNÁMENÍ ROZPOČET KOZLOV 2021]
21.12.2020
SCHVÁLENÝ ROZPOČET Sdružení obcí mikroregionu BYSTŘIČKA na rok 2021 /viz archiv/
[SCHVÁLENÝ ROZPOČET MRB 2021]
21.12.2020
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021 /viz archiv/
[VODNÉ A STOČNÉ]
04.12.2020


Informace pro občany

Zdroj: web pro otevřenost státní správy a metodický pokyn Ministerstva vnitra ČR

Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplné.