Elektronická úřední deska 2018

Umístění úřední desky

 

Listinná úřední deska Obecního úřadu Kozlov se nachází na vývěsním místě vedle budovy Obecního úřadu v Kozlově.
Dokumenty jsou vyvěšovány také na informačních vývěskách vedle obchodu u kasáren Kozlov a na budově bývalého obchodu v místní části Slavkov (toto nejsou oficiální listinné úřední desky Obecního úřadu Kozlov).

DOKUMENT
VYVĚŠENO OD
VYVĚŠENO DO
ZVEŘEJNĚNÍ
"Návrhu závěrečného účtu obce Kozlov za rok 2017"
[NÁVRH ZÚ 2017]    [VÝKAZ FIN]     [VÝKAZ ZISK A ZTRÁTA]    [ROZVAHA]     [VÝKAZ PŘÍLOHA]    [INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA]     [INVENTURNÍ SOUPIS]    [ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ]     [DAŇOVÁ KONTROLA]
20.04.2018
06.05.2018
OZNÁMENÍ
o zveřejnění "Návrhu závěrečného účtu obce Kozlov za rok 2017"
[OZNÁMENÍ]
20.04.2018
06.05.2018
VLS, s.p.
výběrové řízení na prodej majetku státu
[VLS - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ]
17.04.2018
30.04.2018
OZNÁMENÍ
o uveřejnění Rozpočtu a Rozpočtových opatření obce Kozlov na rok 2018
[OZNÁMENÍ ROZPOČET 2018]
03.04.2018
19.04.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
"Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje HVK-1 na pozemku parc.č. 120/4 k.ú. Kozlov u Velkého Újezdu"
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA]
02.03.2018
18.03.2018
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 o činnosti obce Kozlov v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
[Výroční zpráva 2017]
01.03.2018
17.03.2018
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 08.03.2018
[POZVÁNKA]
28.02.2018
16.03.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
"o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA]
22.02.2018
10.03.2018
VÝPOČET CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ za rok 2017
[VODNÉ A STOČNÉ 2017]
19.02.2018
23.03.2018
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
na prodej nemovitostí
[ZÁMĚR PRODEJE NEMOVITOSTÍ]
09.02.2018
25.02.2018
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 15.02.2018
[POZVÁNKA]
07.02.2018
23.02.2018
VOLBA PREZIDENTA 2018
opis výsledku hlasování v 2. kole - obec Kozlov
[VOLBA PREZIDENTA 2018 - 2. kolo]
27.01.2018
12.02.2018
VOLBA PREZIDENTA 2018
opis výsledku hlasování v 1. kole - obec Kozlov
[VOLBA PREZIDENTA 2018 - 1. kolo]
13.01.2018
29.01.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
"Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje HVK-1 na pozemku parc.č. 120/4 k.ú. Kozlov u Velkého Újezdu"
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA]   [VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - příloha]
08.01.2018
08.02.2018
VLS ČR s.p. - VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na prodej nemovitého majetku státu
[VLS s.p. - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ]
08.01.2018
01.02.2018
PŘEHLED O TELEFONNÍM SPOJENÍ do volebních místností
pro volbu prezidenta republiky
[TELEFONY - VOLEBNÍ MÍSTNOSTI]
04.01.2018
27.01.2018
Schválený ROZPOČET OBCE KOZLOV pro rok 2018
[ROZPOČET OBCE KOZLOV - 2018]
04.01.2018
20.01.2018


Informace pro občany

Zdroj: web pro otevřenost státní správy a metodický pokyn Ministerstva vnitra ČR

Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplné.