Kalendář akcí

Svozy odpadů v roce 2017

16. ledna 2016

Ilustrační obrázekSvoz komunálního a tříděného odpadu v obcích Kozlov a Slavkov bude v roce 2017 probíhat dle zpracovaného harmonogramu uvedeného v tabulce níže.

"SKO" Směsný komunální odpad po vytřídění (popelnice+kontejnery) "TO" Tříděný - papír, plasty, sklo, kovové obaly (kontejnery)

MĚSÍC
SKO
TO
Leden
každý čtvrtek
Únor
každý čtvrtek
Březen
1 x týdně
PAPÍR, SKLO a KOVY
na objednávku
PLASTY 1 x měsíčně
Duben
1 x týdně
PAPÍR, SKLO a KOVY
na objednávku
PLASTY 1 x měsíčně
Květen
1 x týdně
PAPÍR, SKLO a KOVY
na objednávku
PLASTY 1 x měsíčně
Červen
1 x týdně
PAPÍR, SKLO a KOVY
na objednávku
PLASTY 1 x měsíčně
Červenec
1 x týdně
PAPÍR, SKLO a KOVY
na objednávku
PLASTY 1 x měsíčně
Srpen
1 x týdně
PAPÍR, SKLO a KOVY
na objednávku
PLASTY 1 x měsíčně
Září
1 x týdně
PAPÍR, SKLO a KOVY
na objednávku
PLASTY 1 x měsíčně
Říjen
1 x týdně
PAPÍR, SKLO a KOVY
na objednávku
PLASTY 1 x měsíčně
Listopad
1 x týdně
PAPÍR, SKLO a KOVY
na objednávku
PLASTY 1 x měsíčně
Prosinec
1 x týdně
PAPÍR, SKLO a KOVY
na objednávku
PLASTY 1 x měsíčně

Velkoobjemový a nebezpečný odpad: 2 x ročně
(kontejner na velkoobjemový odpad bude umístěn na obvyklém místě, nebezpečný odpad bude přebírán na parkovišti před Obecním úřadem Kozlov - čas bude oznámen na úřední desce před svozem)