Místní poplatky

DRUH POPLATKU
INFORMACE
KONTAKT
POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
s účinností od 1. ledna 2024
OÚ Kozlov
+420 604733957
POPLATEK ZE PSŮ
s účinností od 1. ledna 2024
OÚ Kozlov
+420 604733957
POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
řešen Obecně závaznou vyhláškou obce Kozlov č. 1/2021 (platná do 31. prosince 2023)
OÚ Kozlov
+420 604733957
POPLATEK ZE PSŮ
řešen Obecně závaznou vyhláškou obce Kozlov č. 3/2021 (platná do 31. prosince 2023)
OÚ Kozlov
+420 604733957
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI
Poplatek je splatný jednorázově při podpisu smlouvy o pronájmu na sjednané období.
DOPOSUD NEŘEŠEN
OÚ Kozlov
+420 604733957
POPLATEK ZA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR OBCE
Poplatek je splatný na základě podmínek stanovených ve smlouvě o pronájmu na sjednané období.
OÚ Kozlov
+420 604733957
CENÍK PRONÁJMU OBECNÍHO KULTURNÍHO DOMU
Poplatek je splatný na základě podmínek stanovených ve smlouvě o pronájmu na sjednané období.
OÚ Kozlov
+420 604733957
STANOVENÍ CENÍKU
palivového dříví občanům obce Kozlov
samovýroby dřeva na nelesních pozemcích
práce zaměstnanců OÚ Kozlov pro cizí
OÚ Kozlov
+420 604733957


Obecná informace k místním poplatkům

 

Podrobné informace k jednotlivým poplatkům, pravidlům jejich uplatňování a výši najdete v odkazu "Informace" v tabulce.