Místní poplatky

DRUH POPLATKU
INFORMACE
KONTAKT
POPLATEK ZA LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU
DOPOSUD NEŘEŠEN
p. KŘIVÁNKOVÁ
+420 739517484
POPLATEK ZA PSY
DOPOSUD NEŘEŠEN
p. KŘIVÁNKOVÁ
+420 739517484
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI
Poplatek je splatný jednorázově při podpisu smlouvy o pronájmu na sjednané období.
DOPOSUD NEŘEŠEN
p. KŘIVÁNKOVÁ
+420 739517484
POPLATEK ZA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR OBCE
Poplatek je splatný na základě podmínek stanovených ve smlouvě o pronájmu na sjednané období.
p. KŘIVÁNKOVÁ
+420 739517484
STANOVENÍ CENÍKU
palivového dříví občanům obce Kozlov
samovýroby dřeva na nelesních pozemcích
práce zaměstnanců OÚ Kozlov pro cizí
p. KŘIVÁNKOVÁ
+420 739517484


Obecná informace k místním poplatkům

 

Podrobné informace k jednotlivým poplatkům, pravidlům jejich uplatňování a výši najdete v odkazu "Podrobné informace" v tabulce.